Friday, September 11, 2020

जग हे 'नाॅटी' बाळा


 टवाळखोरी 📝

( मुळ गाणे: जग हे बंदिशाला)

जग हे 'नाॅटी' बाळा, जग हे 'नाॅटी' बाळा

कुणी न इथे भला चांगला

जो तो 'शब्द' चुकलेला.


ज्याची त्याला प्यारी झोपडी

चाहते अन सखे सवंगडी

अधिकृत, अनधिकृत बेडी

प्रिय हो ज्याची त्याला


जग हे 'नाॅटी' बाळा, जग हे 'नाॅटी' बाळा


जो तो आपुल्या 'पक्षी' जखडे

नजर न जाई 'सत्ते'पलिकडे

मिडीयातले 'गुप्त' सरडे

लपूनी करिती लिला


जग हे 'नाॅटी' बाळा, जग हे 'नाॅटी' बाळा


कुणा न माहित 'शब्द-छल' ते

कुठून स्फुरले नच स्मरते

'टवाळखोरी'स जन घाबरते

जो वाचे तो खपला.


जग हे 'नाॅटी' बाळा, जग हे 'नाॅटी' बाळा


📝अमोल

( टवाळखोरी)

Please Share it! :)

No comments:

Follow by Email

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...