Thursday, October 8, 2020

खेळून हरणे अन न खेळता जिंकणे


 IPL सामन्यांना समर्पित 🏏

खेळून हरणे अन न खेळता जिंकणे

मी ओळखून आहे सारे तुझे बहाणे


षटकात धावगतीचा का सांग भार व्हावा?

षटकार मारताना, तो झेल ही ठरावा

हे प्रश्ण जीवघेणे हरती इथे 'शहाणे' 💵


'मनी फिक्सिंग' ज्याच्या त्यालाच हे कळावे

टप्प्यात चेंडू येता, आनंदुनीच जावे

तिरपा फटका भोळा, आम्ही इथे दिवाणे


निघता परतुनी तू, उगवे तसाच तारा

चेंडू फळी खेळाचा, उडला बोजवारा 

रात्रीस खेळ बघता, सुचले टुकार गाणे


मी ओळखून आहे सारे तुझे बहाणे


📝०९/१०/२०

(अमोल)

#दिसतं_तसं_नसतं

#ओढून_ताणून_टवाळखोरी

Please Share it! :)

No comments:

Follow by Email

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...