विसंगती सदा मिळो , टुकार विडंबन कानी पडो !!!! *****
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------निवेदन ---------------------------------------------------------
.....इथे सादर करण्यात आलेल लेखन/ कविता / विडम्बने / विचार प्रासंगिक असून याद्वारे कुठल्याही व्यक्ती, पक्ष, नेते , जात , धर्म, पंथ , राष्ट्र , संस्था , आदरस्थान यांची कुचेष्टा करण्याचे किंवा कुणाच्याही भावना दुखवण्याचे कुठलेही प्रयोजन नाही. या सर्व आरोळ्या या विरंगुळा या सदरात मोडतात, आणि केवळ मनोरंजन व थोडीशी खुशखुशीत टीका - टिप्पणी हा उद्देश आहे. रसिकांना इथल्या कलाकृती आवडतील अशी आशा व्यक्त करतो.--------------------------------------------------------------------------------------

......... आपला /
अमोल केळकर /
a.kelkar9@gmail.com

Thursday, March 2, 2017

या कार्ट्यांनो परत फिरा रे....


नक्की कुठल्या पक्षास हे गाणे योग्य असेल हे तुम्हीच ठरवा👇🏻😉

या कार्ट्यांनो, परत फिरा रे पक्षाकडे आपुल्या
जाहल्या निवडणुका जाहल्या

दहा दिशांनी येईल आता विरोधाला सूर
अशा अवेळी असू न का रे पक्षापासून दूर
सत्येवाचून हाल उगाचच चिंता मज लागल्या

इथे जवळच्या, मुंबईनगरी लक्ष आमचे हाई
अजून आहे मजा इकडे, महापौर बनला नाही..
शिळ्या चर्चा अजुन कुठे ग, बातम्यात उतरल्या

शाखेभोवती असल्यावाचुन कोलाहल तुमचा
उरक न होतो आम्हां आमुच्या कधीही कामाचा
या पोरांनो, या र लौकर वाटण्या काढल्या

: टुकार ईचार 📝

२/३/१७
Please Share it! :)

No comments:

Follow by Email

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...