नक्की ऐका

मी विडंबनकार कसा झालो

 नाट्य परिषद सांगली, आयोजित #नाट्यपंढरी_वाचनकट्टा  आज दि. १६  सायं. ७ वा. l  भाग २८९ l कथावाचन l  लेखक : प्रल्हाद केशव अत्रे l वाचक : श्री. ...

Tuesday, June 14, 2022

तुकोबाच्या भेटी | विश्वगुरु आले


 श्री विठ्ठलाय नम: !

नमो सद्गुरू !

नमो विश्वगुरु !


तुकोबाच्या भेटी | विश्वगुरु आले |

झो झाला सोहळा | देहुगावात ||

जाहली दोघांची उराउरी भेट |

उरातले थेट | उरामध्ये ||

तुका म्हणे, "गुरु | तुझे कर्म थोर |

अवघेची राष्ट्र | उभे केले " ||

विश्वगुरु म्हणे | एक ते राहिले |

अच्छे दिन पाहिलेले | सत्तेआधी ||

तुका म्हणे," बाबा | ते ना बरे केले |

त्याने तडे गेले | महागाईला ||

लालकृष्ण, अटल | त्यांची रीत न्यारी|

तुझी पार्टी कोरी | " डिफर् नशिया " ||

विश्वगुरु म्हणे,| तुझ्या शब्दांप्रीत |

नाठाळाचे माथी | काठी हाणू ||

तुका म्हणे, गड्या | वृथा शब्दपीट |

प्रत्येकाची वाट |  वेगळाली ||

वेगळीये राज्ये | वेगळाले काटे |

काट्यासंगे काढू | तोची काटा ||

ऐक ऐक वाजे | ध्वनीक्षेप मंदिरी |

मातोश्री मुंबापुरी | वाट पाहे ||


विश्वगुरु निघोनिया | गेले पश्चिम दिशा |

बोलण्या अजिता | मिळेचना ||


पांडुरंग हरी! वासुदेव हरी ||


१५/०६/२२ 📝

Please Share it! :)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...