नक्की ऐका

मी विडंबनकार कसा झालो

 नाट्य परिषद सांगली, आयोजित #नाट्यपंढरी_वाचनकट्टा  आज दि. १६  सायं. ७ वा. l  भाग २८९ l कथावाचन l  लेखक : प्रल्हाद केशव अत्रे l वाचक : श्री. ...

Tuesday, September 20, 2022

पार्कात मेळावा होईल का


 सध्या दोनच ज्वलंत प्रश्ण आहेत


पार्कात मेळावा होईल का

चित्यांत दंग तू राहशील का?

होईल का?

( बाकी सगळं ओके) 


मी त्या गटातून यावे

तू इकडेच पडीक असावे 

दोघांना पर-डे मिळावे

ही 'किमया' नकळत करशील का?

करशील का?

(पार्कात मेळावा होईल का?)


ही धूंद प्रितीची बाग

'आवाजाला' आली जाग

नियमांचा झाला भंग

मिळताच 'पाववडा' घेशील का?

घेशील का? 

(पार्कात मेळावा होईल का?)


खिशातून 'गन' काढता

जणू 'टशन' होऊदे आता

मधु-इलेक्शन येता येता

राड्यातून हळूच तू पळशील का?

पळशील का?


पार्कात मेळावा होईल का

चित्यांत दंग तू राहशील का?

होईल का?


अमोल 📝 २१/०९/२२

#माझी_टवाळखोरी

Please Share it! :)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...